Đường đời đường đạo

35,000 

SỰ KHẮC NGHIỆT GIỮA HAI SỰ LỰA CHỌN: ĐƯỜNG ĐỜI – ĐƯỜNG ĐẠO
Đi trên con ĐƯỜNG ĐỜI ta vì bị vô minh, bản ngã dẫn dắt nên luôn tạo nhiều nghiệp chướng và phải tái sinh ở kiếp khác để trả nghiệp. Sự xuất hiện của ta ở kiếp trước, sự tái sinh của ta ở kiếp sau được hình thành bởi hai yếu tố:
– Một là do tâm ta còn ái luyến nên thúc đẩy ta phải tái sinh.
– Hai là những nghiệp thiện ác mà ta đã gieo, những món nợ mà ta đã vay với chúng sinh đều phải trả lại sau khi tái sinh.
Do vậy, con ĐƯỜNG ĐẠO dạy ta cũng hai điều:
– Một là dạy ta làm chủ tâm hồn mình để đừng bị ái luyến, đắm nhiễm, vì đó là yếu tố đưa đến tái sinh.
– Hai là dạy ta đừng gieo oan trái, tội lỗi, nợ nần với chúng sinh để không bị trì, bị kéo trở lại mà phải tái sinh luân hồi.
Vậy chúng ta TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHẤM DỨT TÁI SINH? Phải thứ nhất là tu tâm, thứ hai là tu nghiệp đối với chúng sinh:
– Tu tâm để đừng tái sinh, nghĩa là đừng để tâm mình bị ái luyến đắm nhiễm.
– Tu nghiệp là đừng để biến thành nợ nần, oan trái, khúc mắc, hận thù với chúng sinh mà phải đầu thai để đền trả nợ nần.
Trích sách “Đường Đời Đường Đạo”

Đọc tiếp