Điện thoại hỗ trợ: 083.8462646
vector – FILE IN BIA – DIET TRU VONG TUONG-01

Diệt trừ vọng tưởng

35,000 

? DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG ?
Thiền là điều phục tâm, là sự thực hành đưa đến tâm an tĩnh, không suy nghĩ, tâm thanh tịnh. Tâm cực kỳ thanh tịnh ta gọi là nhập định. Như Đức Phật đã ngồi nhập định 49 ngày dưới cội cây bồ đề, đi hết con đường định, vượt hết tất cả tâm thức, vượt hết bản ngã rồi trở thành toàn thể vũ trụ pháp giới.
Tâm thanh tịnh, không suy nghĩ, không loạn động chính là giá trị của thiền. Vì thế người tu thiền phải biết cách diệt trừ vọng tường. Hễ nói tu thiền là phải biết nhiếp tâm diệt trừ vọng tưởng.
Vậy làm thế nào để diệt trừ vọng tưởng? Và ta tu trong bao lâu thì diệt được hết vọng tưởng?
Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu cách DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG qua cuốn sách DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG của TT thượng Chân hạ Quang để nắm rõ hơn về 5 phương pháp giúp ta lắng lại và loại trừ vọng tưởng hiệu quả.

 

So sánh
So sánh
Danh mục:

? DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG ?
Thiền là điều phục tâm, là sự thực hành đưa đến tâm an tĩnh, không suy nghĩ, tâm thanh tịnh. Tâm cực kỳ thanh tịnh ta gọi là nhập định. Như Đức Phật đã ngồi nhập định 49 ngày dưới cội cây bồ đề, đi hết con đường định, vượt hết tất cả tâm thức, vượt hết bản ngã rồi trở thành toàn thể vũ trụ pháp giới.
Tâm thanh tịnh, không suy nghĩ, không loạn động chính là giá trị của thiền. Vì thế người tu thiền phải biết cách diệt trừ vọng tường. Hễ nói tu thiền là phải biết nhiếp tâm diệt trừ vọng tưởng.
Vậy làm thế nào để diệt trừ vọng tưởng? Và ta tu trong bao lâu thì diệt được hết vọng tưởng?
Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu cách DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG qua cuốn sách DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG của TT thượng Chân hạ Quang để nắm rõ hơn về 5 phương pháp giúp ta lắng lại và loại trừ vọng tưởng hiệu quả.

 

X