Điện thoại hỗ trợ: 083.8462646

Kinh phật giáo

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Thẻ nghe pháp 16 GB

  400,000 

  Giới thiệu sản phẩm:

  Thẻ nhớ 8GB với hơn 200 bài pháp và nhạc của Thầy Thích Chân Quang.
  Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 danh sách. 1, 2, 3
  Nội dung sơ lược các thẻ như sau:
  Thẻ 1: Các bài giảng trong bộ BÁT PHONG XUY BẤT ĐỘNG, BÀI HỌC NGÀN VÀNG, CON ĐƯỜNG TÂM, ĐẠO LÀM CON, ĐẠO PHẬT VÀ XÃ HỘI, NGƯỜI VỚI NGƯỜI, CƠ HỘI TRONG CUỘC SỐNG, ĐẠO LÀM NGƯỜI, ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH, DẠY CON NÊN NGƯỜI, VUI TRONG CÔNG VIỆC, ALBUM NHẠC BÊN KIA SÔNG MẶT TRỜI ….

  Thẻ 2: Các bài giảng trong bộ KINH NIKAYA, KINH PHÁP CÚ (từ 1 đên 88), QUY LUẬT TÂM LÝ – NGŨ UẨN, BÁT NHÃ TÂM KINH, KINH PHÁP HOA, ALBUM NHẠC NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG, …

  Thẻ 3: Các bài giảng trong về CÁC PHÁP BA LA MẬT, ĐÔI CÁNH NGƯỜI XUẤT GIA, LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – SÁCH NÓI, bộ SỰ KHÁC BIỆT, ALBUM NHẠC BÓNG TÙNG MÃI MÃI, KỂ CHUYỆN ĐỨC PHẬT, LÝ THUYẾT THỰC HÀNH THIỀN, LÝ TƯỞNG TU HÀNH, NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG, NHÂN QUẢ SÂU XA, NHÂN QUẢ GIÀU NGHÈO, ALBUM NHẠC NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI,…

  Giá: 1 thẻ 1 danh sách: 400.000 đ

 • Thẻ nghe pháp 8GB

  240,000 

  Giới thiệu sản phẩm:

  Thẻ nhớ 8GB với hơn 200 bài pháp và nhạc của Thầy Thích Chân Quang.
  Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 6 danh sách. 1A, 1B. 2A, 2B, 3A, 3B.
  Mở đầu các thẻ đều là các bài kinh tụng nhạc, thuận tiện cho các gia đình mở nhạc tự tụng kinh tại nhà. Ngoài ra, nội dung sơ lược các thẻ như sau:
  Thẻ 1A: Các bài giảng trong bộ BÁT PHONG XUY BẤT ĐỘNG, CON ĐƯỜNG TÂM, ĐẠO LÀM CON, ĐẠO PHẬT VÀ XÃ HỘI, NGƯỜI VỚI NGƯỜI, ALBUM NHẠC BÊN KIA SÔNG MẶT TRỜI….

  Thẻ 1B: Các bài giảng trong về CƠ HỘI TRONG CUỘC SỐNG, ĐẠO LÀM NGƯỜI, ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH, DẠY CON NÊN NGƯỜI, VUI TRONG CÔNG VIỆC, ALBUM NHẠC BÊN KIA SÔNG MẶT TRỜI ….

  Thẻ 2A: Các bài giảng trong bộ KINH NIKAYA, KINH PHÁP CÚ (từ 1 đên 44), QUY LUẬT TÂM LÝ – NGŨ UẨN, ALBUM NHẠC NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG, …

  Thẻ 2B: Các bài giảng trong bộ BÁT NHÃ TÂM KINH, KINH PHÁP CÚ (từ 44 ĐẾN 88), KINH PHÁP HOA, ALBUM NHẠC NHỮNG ĐIỀU THIÊNG LIÊNG, …

  Thẻ 3A: Các bài giảng trong về CÁC PHÁP BA LA MẬT, ĐÔI CÁNH NGƯỜI XUẤT GIA, LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – SÁCH NÓI, bộ SỰ KHÁC BIỆT, ALBUM NHẠC BÓNG TÙNG MÃI MÃI,…

  Thẻ 3A: Các bài giảng trong về KỂ CHUYỆN ĐỨC PHẬT, LÝ THUYẾT THỰC HÀNH THIỀN, LÝ TƯỞNG TU HÀNH, NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG, NHÂN QUẢ SÂU XA, NHÂN QUẢ GIÀU NGHÈO, ALBUM NHẠC NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI,…

  Giá: 1 thẻ 1 danh sách: 240000.

X